İyi Bayramlar …

Bayram neşe, sevinç, huzur, kardeşlik demek; ancak damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, küslerin barıştığı, dostlukların pekiştiği, sevinçlerin çoğaldığı, barış ve huzur içinde bir bayram dilemek de kolay değil bugünlerde

25072014_cukulata

Ben güzel günlerin şairiyim
Saadetten alıyorum ilhamımı
Kızlara çeyizlerinden bahsediyorum
Mahpuslara affı umumiden…
Çocuklara müjdeler veriyorum
Babası cephede kalan çocuklara…
Fakat güç oluyor bu işler
Güç oluyor yalan söylemek…

Melih Cevdet Anday
“Yalan”

“Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları”

Türkiye, 1960’lı yıllardan bu yana, ulusal ölçekte uygulanmak üzere, bilim ve teknoloji alanında politika tasarımları üreten bir ülkedir.

“Yarının dünyasında iddia sahibi olan bütün ülkelerin, ısrarla izledikleri ulusal bir bilim ve teknoloji politikaları vardır ve bu politikaların birinci derecedeki sahipleri de devlet başkanlarıdır ve hangi siyasî renkten olursa olsun işbaşına gelen hükûmetlerdir. Bu politikalar, hükûmet değişikliklerinde hiçbir biçimde kesintiyi uğramamakta; değişiklik sadece, ülkeyi bilim, teknoloji ve teknolojik inovasyonda daha ileri noktalara taşıyabilmek için yürürlüğe konması gereken politika uygulama araçlarını iyileştirme ve çeşitlendirme yönünde olmaktadır. Buna karşılık, Türkiye pratiğinde görülmektedir ki, bilim ve teknoloji meselelerinin siyasî plânda sahibi yoktur ve bu meseleler, hiçbir dönemde, siyasî gündemde hak ettiği önem derecesinde yer almamıştır.”

TÜBA’nın 29 Mart 2004’te İstanbul’da düzenlediği “Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları” konulu toplantıya dayanan “TÜBA’nın 29 Mart 2004’te İstanbul’da Yaptığı ‘Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları’ Konulu Toplantı Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı yazıdan alıntıdır.

Kaynak :
Göker Aykut, “TÜBA’nın 29 Mart 2004’te İstanbul’da Yaptığı ‘Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları’ Konulu Toplantı Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme”, Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Sıra No 10, Birinci Basım: Ocak 2005, Ankara. [Sayfa 116-144] Yazının tamamı

İlgilenenler bu konuda yayınlanan yazılar için Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Tartışma Platformu web sitesine bakabilir.