06.09.2013

6 Eylül 2013 16:24, Cuma
Konu:
bugün cumaaaaa…!

Merhaba,
Herkese keyifli ve neşeli bir haftasonu diliyorum.

Hırsızlar Mağarası: Gruplar Arası İlişkiler Üzerine Klasik Bir Deney

1954 yazında A.B.D.’de 11 yaşında 22 çocuk üç haftalık bir kamp yapmak üzere Hırsızlar Mağarası adındaki kamp yerine gelirler. Hepsi beyaz ve orta sınıf ailelere mensup olan bu çocuklar, Muzaffer Sherif tarafından gerçekleştirilen bir dizi alan deneyinin bir parçası olduklarının farkında değildirler.

Birbirleriyle daha önceden hiç tanışıklığı olmayan yirmi iki çocuk, kamp (aslında deney) başlamadan önce tesadüfi bir biçimde iki gruba ayrılır. Kamp yerine ayrı otobüslerle gelirler. Birbirlerini görüp duyamayacakları uzaklıkta iki kamp kurulur ve her birine yıkanma, kayıkla dolaşma, ateş yakma vb. konularda ayrı ayrı olanaklar sağlanır; tuvaletler ortaktır ama kullanma saatleri farklıdır. Böylece ilk haftada kendi içinde dayanışmacı ve diğer grubun bilincinde olan iki grup yaratılır. Hatta bu gruplara isim verilir; birine Kartallar, diğerine Akbabalar denir (Brewer ve Crano, 1994).

İkinci haftada, iki grubun birbiriyle temasa geçmesi ile deneyin ikinci aşaması başlar. Bu aşamada iki grup arasında rekabet yaratılmaya çalışılır. Başta spor yarışmaları olmak üzere pek çok faaliyetle bu kolayca başarılır. İkinci haftanın sonunda iki grup arasında düşmanlık oluşmuştur. Birbirlerine isim takarlar, karşıt grubu küçümseyici sözler, küfürler ve davranışlar başlar. Bu arada kendi gruplarının içinde birbirlerine daha sıkı kenetlenirler.

Üçüncü hafta, araştırmacı tarafından bütünleşme aşaması olarak düzenlenir. İki grup arasındaki çatışmayı ve düşmanlığı azaltmak için, ilk önce her iki grubun bir araya geldiği rekabetin olmadığı hoş olaylar yaşanır. Örneğin ortak yemekler düzenlenir, filmler seyredilir. Ancak bu tür faaliyetler pek işe yaramaz. Gruplar her fırsatta karşılıklı olarak birbirlerine saldırmayı sürdürürler. Ortak yenen yemekler, gruplar arasında yiyeceklerin atıldığı bir savaşa dönüşür. Böylece iki grup arasında yalnızca temasın gerçekleşmesinin gruplar arası düşmanlığı azaltmaya yetmediği ortaya çıkar. Araştırmacı bu kez, grupların her birinin tek başına yapamayacağı, iki grubun işbirliğini gerektiren üst düzey hedefleri devreye sokar. Kampta delinen su deposunun tamiri iki grubun ortak çabasını gerektirmiştir.

İkinci işbirliği, kampa getirilecek filmin kamp yöneticileri tarafından pahalı bulunması ve her iki gruptan para toplanması sayesinde yaşanmıştır. Kampa yiyecek getiren kamyonun suya kayması, üçüncü kez işbirliği gerektiren bir durumu ortaya çıkarmıştır. Bu aşamada her bir ortak hareketin tek başına gruplar arası düşmanlığı azaltmadığı ama üç olayın üst üste gelmesinin gruplar arası düşmanlığı giderdiği gözlenmiştir. Öyle ki, kamptan ayrılırlarken gruplar aynı otobüslere binmeyi kabul etmişler ve yeni arkadaşlıklar kurulmaya başlanmıştır (Brewer ve Crano, 1994).

Sherif gerçekçi çatışma kuramını ileri sürmüştür. Bu kurama göre, temel olarak, bireyler ve gruplar arasında ortaya konan hedeflerin niteliği, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin niteliğini belirlemektedir. Başarılması için ortak çaba gerektiren hedefler söz konusu olduğunda, bireylerin işbirliği yapacağı ve bir grup oluşturacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan, sadece bir kişinin, diğerinin aleyhine olacak şekilde ulaşabileceği hedefler (örneğin, bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybetmek zorunda olduğu satranç oyunu) söz konusu olduğunda, bu hedefe ulaşmak için bireyler arasında rekabet yaşanacak ve bu da grup oluşumunu engelleyecek ya da varolan grubun krize girmesine yol açacaktır.

16.09.2011

Merhaba,
Herkese keyifli ve neşeli bir haftasonu diliyorum.

MUM DENEYİ

Karl Duncker adında bir psikolog 1945’de davranış biliminde çeşitli deneylerde temel alınacak bu deneyi yarattı.

Ahşap kaplı bir duvar var. Yanında da bir masa… Deneğe bir mum, bir kutu kibrit ve bir kutu raptiye verilir.

“İşiniz mumu masaya damlatmadan duvara sabitlemek. Ve yakmak”
Şimdi siz olsanız ne yapardınız?

Birçok kişi mumu duvara çivilemekle başlar; bu işe yaramaz. Devamı

09.09.2011

9 Eylül 2011 08:16, Cuma
Konu:
bugün cumaaa..!

Merhaba,
Herkese keyifli ve neşeli bir haftasonu diliyorum

Milgram Deneyi

Milgram deneyi,Sosyal psikolog Stanley Milgram‘ın 1974 yılında zararlı davranışların gelişiminde otoritenin rolünü göstermek amacıyla yaptığı bir deney.

Miligram, sözde elektrik şoku veren bir deney düzeneği hazırlamış ve deneklere, yanlış cevap veren ‘öğrencilere’ elektrik şoku uygulamaları talimatı vererek, insanların ‘öğrencilerin’ hayatını tehlikeye attığını ‘bile bile’ bu talimatlara ne ölçüde uyduklarına ilişkin veriler toplamıştır.

Aslında deneycinin işbirlikçisi olan sözde öğrenciler ise kasten pek de parlak olmayan cevaplar vermiştir. Devamı