11.01.2013

11 Ocak 2013 09:56, Cuma
Konu:
bugün cumaaaaa…!

Merhaba,
Herkese keyifli ve neşeli bir haftasonu diliyorum.

Hintli bir bilge öğrencileri ile gezinirken Ganj nehri kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Öğrencilerine dönüp
– “insanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?” diye sormuş. Devamı

13.10.2006

13 Ekim 2006 09:24, Cuma
Konu:
bugün cumaaa…!

Merhaba,
Herkese neşeli ve keyifli bir haftasonu diliyorum,

Sahra Çölü’nde yolunu kaybeden bir turist, aşırı sıcakta susuzluktan bayılmak üzere olduğu bir anda, ileride bir çadır gördü. Sürüne sürüne çadıra yaklaştı ve içerdeki bedeviye, yalvarırcasına “Su, su…” dedi.

Bedevi bir damla bile suyu olmadığını söyledi.
Fakat size bir iyilik yapabilirim” dedi. “Bir adet kravat satabilirim.

Turist kötü konuşmamak için kendini zor tuttu ve yine sürüne sürüne yola koyuldu. On kilometre sonra, Devamı

16.09.2005

16 Eylül 2005 09:23, Cuma
Konu:
bugün cumaaa….!

Merhaba,
Herkese neşeli ve keyifli bir haftasonu diliyorum,

Hekesin bir dikili ağacı olmalı diyenler ne iyi demişler 😉

Dert Ağacı

Eski çiftlik evimizi restore etmek için tuttuğum marangoz, işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine neden olmuş, elektrikli testeresi iflas etmiş ve şimdi de eski püskü pikabı çalışmayı reddetmişti.

Onu evine götürürken yanımda adeta bir taş gibi oturuyordu. Evine ulaştığımızda beni, ailesiyle tanışmam için davet etti.

Eve doğru yürürken küçük bir ağacın önünde kısa bir süre durdu, dalların uçlarına her iki eliyle dokundu. Devamı

20.08.2004

20 Ağustos 2004 17:03, Cuma
Konu:
bugün cumaaa…

Duraklamalarýn kýsa olmasý , haftasonunuzun NON-STOP neþeli geçmesi dileðiyle,
sevgiyle

Banu

Duracaksýn

Ahmet Altan

“Her þeyini kaybetsen de hayallerini
kaybetmeyeceksin.
Neyi aradýðýný hiç unutmayacaksýn”

Acý,
aðulu dikenler gibi ruhuna dolandýðýnda,
öfke,
kýzýl bir küheylan gibi koþturduðunda,
keder,
yaþlý bir aðaç gibi üstüne yýkýldýðýnda,
duracaksýn,
durup, gümüþ bir su gibi akan sabahýn tazeliðine
bakacaksýn,
sana iki yüz yýl önceden haberler taþýyan
alaycý kargalarýn sesini
dinleyeceksin,
çiçeklerini koklayýp derin bir soluk
alacaksýn. Devamı

12.08.2005

12 Ağustos 2011 09:12, Cuma
Konu:
bugün cumaaa….!

Merhaba,
Herkese neşeli ve keyifli bir haftasonu diliyorum,

Marcus Aurelius, 161 (MS) yılında Roma İmparatoru oldu. İktidarı 19 yıl sürdü. Bu dönem içinde en önemli askeri başarısı kuzeyden gelen barbar kavimlerini bir dizi savaş sonucunda geri püskürtmeyi başarmış olmasıydı.Marcus filozofi yönleriyle de anılır. Mark Forstaterin Türkçe olarak da yayımlanan Marcus Aurelius’un Ruhsal Öğretileri isimli kitabı onunla ilgilidir. Devamı